måndag 25 oktober 2010

Inspiration i konferensform

De senaste veckorna har jag varit på, inte mindre än, fyra konferenser (i alla fall delar av dem). De har alla varit bra och fått mig att komma igång med tankeverksamheten på olika sätt inför fortsatta intervjuer, analys och rapportskrivning. Den 12 oktober var jag i Örebro på en konferens som anordnades av Män för jämställdhet och Länsstyrelserna i Örebro och Östergötland, Maskulinitet i förändring. Under dagen diskuterades maskulinitetsskapande och normer för manlighet med fokus på våldsförebyggande arbete. Jag hann titta in en sväng på National and International Symposium in Gender Medicine den 19 oktober, som anordnades av Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet. Det var intressant att lyssna på Annmarie Nobelius som pratade om hur hon arbetat med att integrera genusperspektivet i medicinutbildningar i Australien och vilka strategier man måste ha för att lyckas med det.Den 20 oktober var jag med på avslutningskonferens med Delegationen för jämställdhet i högskolan, vars syfte var att tacka för sig och ta in förslag till betänkandet som de ska lägga fram inom kort. Projektets bidrag var bland annat att föreslå en vårddelegation, för att kunna utreda varför så få killar väljer traditionellt kvinnliga yrken, medan tjejer väljer traditionellt manliga yrken i högre grad. Det är inte ofta det satsas på de utbildningar som inte klassas som statusutbildningar, och för att kunna förändra könsbundna utbildningsval och få fler att söka dessa utbildningar och, sist men inte minst, matcha en växande äldre population tror jag att det är viktigt att lägga fokus där. Den sista i raden av konferenser var Centrums för idrottsforsknings Fotbollskonferens på Bosön den 21 oktober. Jag var med andra dagen då det var ett mer samhälleligt fokus. Bland annat lyssnade jag på Karin Grahn från Göteborgs Universitet som höll föredrag om hur tjejer och killar framställs i undervisningsmaterial i tränarutbildningar, där killfotbollsspelaren framställs som norm och tjejfotbollssspelaren är undantag och inte sällan inom parentes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar