tisdag 27 april 2010

Välkommen till bloggen och projektet "Spelar roll"- fotboll och utbildning i samverkan

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och AIK fotboll och är finansierat av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Syftet är att på kort sikt öka unga mäns intresse för vård- och medicinutbildningar och på lång sikt minska den könsmässiga snedrekryteringen på Karolinska Institutet. Inom projektet kommer vi att försöka förstå oss på varför så få killar söker till vård-och medicinutbildningar och identifiera mekanismerna bakom könsbundna utbildningsval. Som bakgrund kan nämnas att alla KI:s utbildningar har en skev könsfördelning där kvinnor är i majoritet på alla utbildningar. Unga kvinnor väljer i högre grad än tidigare traditionellt manliga utbildningar som teknik och på läkarprogrammet på KI går det numera 57% kvinnor. En av frågeställningarna i projektet är varför inte unga män idag har börjat välja traditionellt kvinnliga utbildningar i allmänhet och vård- och medicinutbildningar i synnerhet? Handlar det bara om lön eller har det att göra med normer, status och identitet? (Mer statistik finns i SCB:s rapport Könsstruktur per utbildning och yrke 1990-2030) Under projektets gång, som är tom 31 augusti 2011, kommer jag att dela med mig av tankar kring ämnet och göra uppdateringar om vad som händer inom projektet. Ett och annat litteraturtips kan det bli också. Jag som skriver heter Sofia B. Karlsson och är projektledare för projektet.