tisdag 14 december 2010

Bollen är inte rund, snarare extremt fyrkantig

Inför VM i Quatar 2022 gör FIFA:s Sepp Blatter följande uttalande om att homosexuella gör bäst i att inte ha sex under VM.

Att idrotten är opolitisk har aldrig känts mer avlägset.

tisdag 30 november 2010

Jämställdhetsprojekt = kvinnor?

Vi har varit på den årliga högskolekonferensen om jämställdhet på Karlstads Universitet med titeln "Vart är vi på väg?" Där diskuterades jämställdhet på olika sätt. Det sas en del bra saker men det jag saknade var mer inriktning på intersektionalitet, bland annat för att komma åt kopplingen till heteronormativitet och trans. Att prata om jämställdhet utan att prata om att grupper osynliggörs känns ganska omodernt och bakåtsträvande, även om andra bra saker lyfts när maktförhållanden mellan kvinnor och män diskuteras. Ett bra inslag på konferensen var Malin Rönnblom från Umeå Universitet som pratade om att många jämställdhetsprojekt bara handlar om kvinnor och att "skuldbördan" hela tiden läggs på kvinnor, vilket kan vara kontraproduktivt i längden. Det är alltid kvinnor som måste ändra sig, inte män, och vi pratar om glastak och kvinnors svårigheter i karriären som ett fenomen som kanske inte alltid kopplas till de män som är "självklara" och varför de klarar sig undan detta. Det är ju inte alla män som lyckas utan det handlar också om olika typer av maskulinitet, det skulle det också vara intressant att titta mer på. Vilka blir kvar och varför?

måndag 25 oktober 2010

Inspiration i konferensform

De senaste veckorna har jag varit på, inte mindre än, fyra konferenser (i alla fall delar av dem). De har alla varit bra och fått mig att komma igång med tankeverksamheten på olika sätt inför fortsatta intervjuer, analys och rapportskrivning. Den 12 oktober var jag i Örebro på en konferens som anordnades av Män för jämställdhet och Länsstyrelserna i Örebro och Östergötland, Maskulinitet i förändring. Under dagen diskuterades maskulinitetsskapande och normer för manlighet med fokus på våldsförebyggande arbete. Jag hann titta in en sväng på National and International Symposium in Gender Medicine den 19 oktober, som anordnades av Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet. Det var intressant att lyssna på Annmarie Nobelius som pratade om hur hon arbetat med att integrera genusperspektivet i medicinutbildningar i Australien och vilka strategier man måste ha för att lyckas med det.Den 20 oktober var jag med på avslutningskonferens med Delegationen för jämställdhet i högskolan, vars syfte var att tacka för sig och ta in förslag till betänkandet som de ska lägga fram inom kort. Projektets bidrag var bland annat att föreslå en vårddelegation, för att kunna utreda varför så få killar väljer traditionellt kvinnliga yrken, medan tjejer väljer traditionellt manliga yrken i högre grad. Det är inte ofta det satsas på de utbildningar som inte klassas som statusutbildningar, och för att kunna förändra könsbundna utbildningsval och få fler att söka dessa utbildningar och, sist men inte minst, matcha en växande äldre population tror jag att det är viktigt att lägga fokus där. Den sista i raden av konferenser var Centrums för idrottsforsknings Fotbollskonferens på Bosön den 21 oktober. Jag var med andra dagen då det var ett mer samhälleligt fokus. Bland annat lyssnade jag på Karin Grahn från Göteborgs Universitet som höll föredrag om hur tjejer och killar framställs i undervisningsmaterial i tränarutbildningar, där killfotbollsspelaren framställs som norm och tjejfotbollssspelaren är undantag och inte sällan inom parentes.

fredag 1 oktober 2010

Hösthändelser

Det har hänt en del sen sist! Vi har haft våra första intervjuer med AIK-spelarna, vilket var väldigt intressant och givande. Resten av intervjuerna kommer ske i oktober och sedan kommer vi intervjua tränare och ha gruppdiskussioner med spelarna i november. Vid gruppdiskussionerna kommer vi att använda oss av ett metodmaterial som ifrågasätter maskulinitetsnormer och det är framtaget av Machofabriken som är ett projekt under Män för jämställdhet (MFJ), SKR och ROKS.
Vi har också varit ute och informerat om Karolinska Institutets utbildningar på Solna Gymnasium, där många av spelarna, i det laget vi samarbetar med, går. Studievägledare Birgitta Kallenberg Nilsson var den som höll i passet och Zakya Hallima som är student på optikerprogrammet berättade om sina erfarenheter av hur det är att läsa på KI.
Vi har också bokat in ett möte med Wijh Mulier Institutet i Holland i januari för att träffa dem och prata om hur könssegregerad sport kan påverka utbildnings- och yrkesval senare i livet. I Holland spelar unga tjejer och killar fotboll i samma lag. Det skulle vara väldigt intressant att titta mer på om det finns samband mellan hur man delar upp grupper i kön i unga år och vilka val man gör och möjligheter man ser senare i livet.

fredag 20 augusti 2010

Intersekionalitet och givande möten

I förra veckan var jag i Göteborg och träffade Victoria Tauson som är projektledare för ett projekt på RFSL Skaraborg som handlar om HBT-personer och öppenhet inom idrotten. Det var ett väldigt bra möte och vi kom fram till att vi har mycket gemensamt i våra projekt och kommer att samarbeta framöver. Eftersom jag försöker utgå ifrån ett normkritiskt intersektionellt perspektiv i det jag gör tycker jag att det är viktigt att använda olika samarbetspartners och ta in input från olika organisationer som jobbar med olika perspektiv och frågor. Att jobba med jämställdhet eller genus och inte fundera över sambandet med sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet eller klass vore som att ignorera att detta hänger ihop och på så sätt osynliggöra faktumet att ju längre ifrån normen du är i olika sammanhang desto längre har du till makten, besluten och möjligheterna. Ofta ses det som en svårighet, "vi kan ju inte tänka på alla perspektiv", men jag ser det istället som en möjlighet. Om vi identifierar normen så har vi lättare att få ögonen på vilka som egentligen har makten och tolkningsföreträdet i ett sammanhang, men förstås också på de som inte har det, som kanske osynliggörs eller inte blir lika viktiga.
I Göteborg träffade jag formgivaren Ronja Svenning Berge som jag tror kommer att göra projektet snyggare än jag någonsin kunnat hoppas på. Vi var på inspirationsrunda i bokhandlar i Göteborg och kom till slut fram till ungefär hur vi tycker att boken ska se ut när den är klar.
Igår hade vi ett seminarium med forskaren Inger Eliasson från Umeå Universitet vars avhandling jag tidigare pratat om här ,"I skilda idrottsvärldar". Men avstamp i hennes avhandling om barnfotboll diskuterade vi genus och idrott ur olika vinklar och jag fick många idéer till projektet. Övriga deltagare vid seminariet var Matthis Kempe-Bergman från GIH, jag, Andreas Åsander och Caroline Olsson från KI. Tack alla som var med!

söndag 1 augusti 2010

Så det kan gå...

De 13-åriga tjejerna i Vaksala SK fick börja spela med killarna. Och spöade allihop. Tränare Christer Angeldahl:
– Många tänker nog tyvärr alldeles för ofta på kön och kör försiktigare övningar. Vi har tvärtom låtit tjejerna köra hårt och med fullt fokus på träningen. Dessutom har vi satsat på laget: vi har två före detta AIK-spelare, Ola Rydstrand och Björn Kindlund, som gästtränare och haft som långsiktigt mål att tjejerna ska bli duktiga seniorspelare. Läs hela artikeln här

torsdag 29 juli 2010

Pride spelar roll

Denna veckan är det Stockholm Pride och jag ska gå på flera seminarier som har ämnen som är kopplade till projektets kärna; sport, genus, utbildning och vård/medicin. Jag var på ett seminarium som handlade om vad som behöver förändras inom vården för att transpersoner ska få den vård de behöver och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Kunskapen om transfrågor är otroligt låg. Könsöverskridande identitet eller uttryck är en ny diskrimineringsgrund som täcker in alla transpersoner, inte bara transsexuella som det varit tidigare. För att lagstiftningen ska kunna efterlevas och för att diskriminering av transpersoner ska kunna förebyggas behöver kunskapsnivån höjas avsevärt. Vården är en viktig del av detta eftersom läkare, sjuksköterskor m fl sitter på en otrolig makt i mötet med patienter, och då exempelvis de som vill göra en könskorrigering av något slag. En av de viktigaste sakerna att göra för att uppnå detta är att införa delar om HBTQ utifrån en normkritisk utgångspunkt i utbildningarna, för att detta inte ska vara något nytt när de utexaminerade kommer ut i arbetslivet senare och för att studenterna ska reflektera över sin egen maktposition och hur makt skapas i relation till patienten och om att få syn på de egna föreställningar av grupper av människor i samhället. Det gäller förstås alla grupper, inte bara transpersoner. Den juridiska delen togs också upp på seminariet, Socialstyrelsen har skrivit en rapport där det bland annat föreslås att lagar och regler ska ändras så att transpersoner inte ska behöva skilja sig och sterilisera sig för att få byta juridiskt kön (som nu, otroligt nog, är fallet). På Prideinvigningen berättar Socialstyrelsens generaldirektör Lars Erik Holm, som är en av invigningstalarna, mer om utredningen
Senare idag är det ett seminarium i Pride park som Delegationen för jämställdhet i högskolan håller i, som handlar om intersektionella utmaningar inom akademin. Imorgon är det en teaterföreställning med Mårten Svedberg som heter "Fotbollsbögen" som tar upp frågeställningar om genus och identitet inom sportvärlden.

torsdag 22 juli 2010

I skilda idrottsvärldar

Jag läser och inspireras av Inger Eliassons avhandling "I skilda idrottsvärldar" där hon har tittat på flick- och pojkfotboll bland annat ur ett genusperspektiv. Hon har frågat flickor och pojkar hur de ser på sig själva och "det andra könets" fotbollspelande och prestation. Eliasson kommer fram till att båda grupperna har en snedvriden syn på skillnader mellan könen där båda grupperna har en övertro på killars prestation. Hon kommer också fram till (kanske inte som en blixt från klar himmel för alla?) att maskulinitet är norm inom fotbollen. En annan intressant del i avhandlingen behandlar synen på sammanslagning av flick- och pojklag. Både ledare och spelare är negativa till att testa att slå samman flick- och pojklagen medan föräldrarna var något mer positiva. Eliasson skriver bland annat att de unga flickspelarna påpekar att det handlar om att det är lättare att vara kompis med tjejer just för att de är tjejer och "som man själv". Intressant vore att slå samman lagen just för att komma ifrån föreställningen att en kille inte kan vara lik en själv som tjej. Jag tror att många skulle bli förvånade över hur lika vi är och att det kan skilja lika mycket på prestation, hårdhet och kompetens inom gruppen killar eller tjejer som mellan grupperna. Enligt Eliassons resultat är det en större paradox att vara flicka och fotbollsspelare än kille eftersom flickor premieras när de är snälla och justa, men förväntas ändå spela hårt på planen. Killar kan ha en något lättare roll eftersom fotbollens karaktär mer stämmer överens med den traditionella maskuliniteten, men förstås ställer till det för dem som inte passar in i den. Det här kan ses som ett tecken på hur mycket vi alla kämpar med att förhålla oss till de färdiga mallar som finns för vad som är okej att göra beroende på vilken könsroll vi förväntas (vilja) passa in i. För att inte tala om när vi inte känner att vi passar in i någon av dem! Könsförvirring på hög nivå.
Jag funderar över kopplingen mellan en könssegregerad idrottsvärld och könssegregerade utbildningar och yrkesval. Vad skulle det innebär för våra möjligheter i livet och tankar om andra människor om vi lät alla spela (eller utföra andra sporter) tillsammans i unga år? Sporten är förstås bara en arena men är fortfarande vår största folkrörelse och har inverkan på nästan alla familjers liv på något sätt. I Holland spelar flickor och pojkar fotboll tillsammans tills de nått en viss ålder, det vore intressant att titta mer på hur det påverkar deras syn på andra människor och grupperingar av dessa. Skulle det kunna vara så att kategorierna kan suddas ut lite, när laget är ett lag och alla får vara med där oberoende av hur ens kropp råkar se ut (att vi:et och dom:et inte blir lika tydligt längre, och det inte finns någon poäng med att definiera sig mot någon annan grupp)? Skulle det kunna innebära att även andra sfärer slutar vara kodade i strikt binärt kvinnligt och manligt?

tisdag 22 juni 2010

"Spelar roll" är igång på allvar!

Idag träffades AIK-spelare, tränare och vi som är ansvariga för projektet för ett uppstartsmöte. Vi presenterade oss för varandra och vi från KI berättade om hur vi tänker oss att projektet ska gå till och vi pratade om vad vi kan ge varandra i samarbetet. Spelarna fick fylla i en enkät om hur mycket de vet om högre utbildning i allmänhet och Karolinska Institutets utbildningar i synnerhet, för att vi ska få en grund att stå på när vi utformar frågor för djupintervjuer med spelarna. I enkäten fanns också frågor kring vilket kön de kopplar till olika yrken (om något), framför allt yrken som det går att läsa till på KI, men även andra. Svaren på frågorna kommer att följas upp i en intervjustudie där 5-6 st spelare och 2-3 tränare ska vara med och diskutera synen på sport, genus och utbildning och då bland annat komma in på varför vi kodar yrken som vi gör och hur det påverkar oss i våra utbildnings- och livsval.

Hösten och vårens aktivitetsprogram för projektet kommer inom kort att vara helt spikat, då kommer det att läggas upp här så att det finns chans att följa med i vad som händer i projektet och när.

Känslan nu efteråt är mycket positiv och det känns som att det här kan bli ett riktigt bra samarbete!

måndag 21 juni 2010

Inslag om samarbetet i film till AIK-fansen

Här går det att titta på en film om AIK och om samarbetet med KI, där vi följer Peter Wennberg under en dag på jobbet. Peter är ansvarig för AIK:s Ungdomsakademi. Någonstans runt minut 14 börjar inslaget om KI. Observera att projektet handlar om att det det är så få killar som läser på KI, inte tjejer. Jag skyller på att jag överrumplades av den spontana filmningen...

Fotnot: Det finns även tre andra delar i serien om Peter och AIK:s Ungdomsakademi under AIK Media.

tisdag 4 maj 2010

Fotbollsplaner

Tillsammans med AIK har vi planerat en rad aktiviteter i projektet som kommer att äga rum med start i slutet av juni. Vi kommer att varva föreläsningar och diskussioner kring genus och utbildningsval med information från universitetet (KI) och föreläsningar och diskussioner kring ämnen som ligger nära fotbollsspelarnas vardag. Det till exempel handla om prestation och rehabilitering. Vi kommer även anordna föreläsnings- och diskussionstillfällen för tränare inom AIK och bjuda in till seminarier och konferenser på KI i ämen som kan vara intressanta för dem.
Vi tror att vi har mycket att lära av AIK-spelarna och vill höra vad de har att säga om genus och livsval och hur de ser på sin framtid, främst med inriktning på (medicin- och vård)utbildning. Via enkäter och djupintervjuer hoppas vi få kunskap om detta och ge KI mer kunskap om varför så få killar söker till det egna universitets utbildningar. Resultaten kommer att sammanfattas i bokform och förhoppningsvis även i en film.

tisdag 27 april 2010

Välkommen till bloggen och projektet "Spelar roll"- fotboll och utbildning i samverkan

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och AIK fotboll och är finansierat av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Syftet är att på kort sikt öka unga mäns intresse för vård- och medicinutbildningar och på lång sikt minska den könsmässiga snedrekryteringen på Karolinska Institutet. Inom projektet kommer vi att försöka förstå oss på varför så få killar söker till vård-och medicinutbildningar och identifiera mekanismerna bakom könsbundna utbildningsval. Som bakgrund kan nämnas att alla KI:s utbildningar har en skev könsfördelning där kvinnor är i majoritet på alla utbildningar. Unga kvinnor väljer i högre grad än tidigare traditionellt manliga utbildningar som teknik och på läkarprogrammet på KI går det numera 57% kvinnor. En av frågeställningarna i projektet är varför inte unga män idag har börjat välja traditionellt kvinnliga utbildningar i allmänhet och vård- och medicinutbildningar i synnerhet? Handlar det bara om lön eller har det att göra med normer, status och identitet? (Mer statistik finns i SCB:s rapport Könsstruktur per utbildning och yrke 1990-2030) Under projektets gång, som är tom 31 augusti 2011, kommer jag att dela med mig av tankar kring ämnet och göra uppdateringar om vad som händer inom projektet. Ett och annat litteraturtips kan det bli också. Jag som skriver heter Sofia B. Karlsson och är projektledare för projektet.