måndag 25 oktober 2010

Inspiration i konferensform

De senaste veckorna har jag varit på, inte mindre än, fyra konferenser (i alla fall delar av dem). De har alla varit bra och fått mig att komma igång med tankeverksamheten på olika sätt inför fortsatta intervjuer, analys och rapportskrivning. Den 12 oktober var jag i Örebro på en konferens som anordnades av Män för jämställdhet och Länsstyrelserna i Örebro och Östergötland, Maskulinitet i förändring. Under dagen diskuterades maskulinitetsskapande och normer för manlighet med fokus på våldsförebyggande arbete. Jag hann titta in en sväng på National and International Symposium in Gender Medicine den 19 oktober, som anordnades av Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet. Det var intressant att lyssna på Annmarie Nobelius som pratade om hur hon arbetat med att integrera genusperspektivet i medicinutbildningar i Australien och vilka strategier man måste ha för att lyckas med det.Den 20 oktober var jag med på avslutningskonferens med Delegationen för jämställdhet i högskolan, vars syfte var att tacka för sig och ta in förslag till betänkandet som de ska lägga fram inom kort. Projektets bidrag var bland annat att föreslå en vårddelegation, för att kunna utreda varför så få killar väljer traditionellt kvinnliga yrken, medan tjejer väljer traditionellt manliga yrken i högre grad. Det är inte ofta det satsas på de utbildningar som inte klassas som statusutbildningar, och för att kunna förändra könsbundna utbildningsval och få fler att söka dessa utbildningar och, sist men inte minst, matcha en växande äldre population tror jag att det är viktigt att lägga fokus där. Den sista i raden av konferenser var Centrums för idrottsforsknings Fotbollskonferens på Bosön den 21 oktober. Jag var med andra dagen då det var ett mer samhälleligt fokus. Bland annat lyssnade jag på Karin Grahn från Göteborgs Universitet som höll föredrag om hur tjejer och killar framställs i undervisningsmaterial i tränarutbildningar, där killfotbollsspelaren framställs som norm och tjejfotbollssspelaren är undantag och inte sällan inom parentes.

fredag 1 oktober 2010

Hösthändelser

Det har hänt en del sen sist! Vi har haft våra första intervjuer med AIK-spelarna, vilket var väldigt intressant och givande. Resten av intervjuerna kommer ske i oktober och sedan kommer vi intervjua tränare och ha gruppdiskussioner med spelarna i november. Vid gruppdiskussionerna kommer vi att använda oss av ett metodmaterial som ifrågasätter maskulinitetsnormer och det är framtaget av Machofabriken som är ett projekt under Män för jämställdhet (MFJ), SKR och ROKS.
Vi har också varit ute och informerat om Karolinska Institutets utbildningar på Solna Gymnasium, där många av spelarna, i det laget vi samarbetar med, går. Studievägledare Birgitta Kallenberg Nilsson var den som höll i passet och Zakya Hallima som är student på optikerprogrammet berättade om sina erfarenheter av hur det är att läsa på KI.
Vi har också bokat in ett möte med Wijh Mulier Institutet i Holland i januari för att träffa dem och prata om hur könssegregerad sport kan påverka utbildnings- och yrkesval senare i livet. I Holland spelar unga tjejer och killar fotboll i samma lag. Det skulle vara väldigt intressant att titta mer på om det finns samband mellan hur man delar upp grupper i kön i unga år och vilka val man gör och möjligheter man ser senare i livet.