tisdag 4 maj 2010

Fotbollsplaner

Tillsammans med AIK har vi planerat en rad aktiviteter i projektet som kommer att äga rum med start i slutet av juni. Vi kommer att varva föreläsningar och diskussioner kring genus och utbildningsval med information från universitetet (KI) och föreläsningar och diskussioner kring ämnen som ligger nära fotbollsspelarnas vardag. Det till exempel handla om prestation och rehabilitering. Vi kommer även anordna föreläsnings- och diskussionstillfällen för tränare inom AIK och bjuda in till seminarier och konferenser på KI i ämen som kan vara intressanta för dem.
Vi tror att vi har mycket att lära av AIK-spelarna och vill höra vad de har att säga om genus och livsval och hur de ser på sin framtid, främst med inriktning på (medicin- och vård)utbildning. Via enkäter och djupintervjuer hoppas vi få kunskap om detta och ge KI mer kunskap om varför så få killar söker till det egna universitets utbildningar. Resultaten kommer att sammanfattas i bokform och förhoppningsvis även i en film.