fredag 1 oktober 2010

Hösthändelser

Det har hänt en del sen sist! Vi har haft våra första intervjuer med AIK-spelarna, vilket var väldigt intressant och givande. Resten av intervjuerna kommer ske i oktober och sedan kommer vi intervjua tränare och ha gruppdiskussioner med spelarna i november. Vid gruppdiskussionerna kommer vi att använda oss av ett metodmaterial som ifrågasätter maskulinitetsnormer och det är framtaget av Machofabriken som är ett projekt under Män för jämställdhet (MFJ), SKR och ROKS.
Vi har också varit ute och informerat om Karolinska Institutets utbildningar på Solna Gymnasium, där många av spelarna, i det laget vi samarbetar med, går. Studievägledare Birgitta Kallenberg Nilsson var den som höll i passet och Zakya Hallima som är student på optikerprogrammet berättade om sina erfarenheter av hur det är att läsa på KI.
Vi har också bokat in ett möte med Wijh Mulier Institutet i Holland i januari för att träffa dem och prata om hur könssegregerad sport kan påverka utbildnings- och yrkesval senare i livet. I Holland spelar unga tjejer och killar fotboll i samma lag. Det skulle vara väldigt intressant att titta mer på om det finns samband mellan hur man delar upp grupper i kön i unga år och vilka val man gör och möjligheter man ser senare i livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar