tisdag 5 juli 2011

Att passa och passa in

Sedan i januari har jag och de andra i projektet skrivit på en bok som fått namnet Att passa och passa in- fotboll, maskulinitet och könsbundna utbildningsval. I denna har vi sammanställt resultaten ifrån de samtal vi har haft med AIK-spelare om vilka förväntningar det finns på att vara kille idag och hur dessa kan påverka faktiska handlingar som yrkes- och utbildningsval. I bokemn diskuteras också hur vi påverkas av att i tidig ålder bli uppdelade i kill- och tjejlag inom exempelvis fotbollen. Vad skapar det för utrymme för att hitta sin egen identitet, som inte bygger på förväntningar som är kopplade till kön?
Att sammanställa materialet har varit en intressant och spännande resa. Det bästa har varit att lyssna på intervjuerna och samtalen med spelarna, som delat med sig av sina erfarenheter och tankar.
Nu är boken alldeles strax färdig och ska skickas in till formgivaren Ronja Svenning Berge, som gjort illustrationerna i boken, och som kommer att lägga sista handen vid denna.
Vi hoppas och tror att boken kommer kunna ge något i debatten om hur vi kan skapa inkluderande miljöer, både inom idrotten och akademin, och lyfta frågan hur vi kan få syn på våra egna föreställningar om vem som passar in i vilket sammanhang.
Boken kommer att kunna beställas från och med den 15 september.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar