tisdag 22 juni 2010

"Spelar roll" är igång på allvar!

Idag träffades AIK-spelare, tränare och vi som är ansvariga för projektet för ett uppstartsmöte. Vi presenterade oss för varandra och vi från KI berättade om hur vi tänker oss att projektet ska gå till och vi pratade om vad vi kan ge varandra i samarbetet. Spelarna fick fylla i en enkät om hur mycket de vet om högre utbildning i allmänhet och Karolinska Institutets utbildningar i synnerhet, för att vi ska få en grund att stå på när vi utformar frågor för djupintervjuer med spelarna. I enkäten fanns också frågor kring vilket kön de kopplar till olika yrken (om något), framför allt yrken som det går att läsa till på KI, men även andra. Svaren på frågorna kommer att följas upp i en intervjustudie där 5-6 st spelare och 2-3 tränare ska vara med och diskutera synen på sport, genus och utbildning och då bland annat komma in på varför vi kodar yrken som vi gör och hur det påverkar oss i våra utbildnings- och livsval.

Hösten och vårens aktivitetsprogram för projektet kommer inom kort att vara helt spikat, då kommer det att läggas upp här så att det finns chans att följa med i vad som händer i projektet och när.

Känslan nu efteråt är mycket positiv och det känns som att det här kan bli ett riktigt bra samarbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar